Veronique
Jansen

Cataphote

Ik zoek naar balans in de relatie tussen het onderwerp en mij als maker en persoon. Wat als je met een kleine interventie iemands leven positief kan beïnvloeden? Hoever duik je in iemands leven? Wat betekent dat? En kun je te ver gaan?

Het multimediaproject Cataphote is mijn zoektocht, een reflectie op mijn handelen.Een onderzoek met vijf mensen uit mijn directe omgeving. Ben, Emma, Karen, Maya en Willem, mensen met veerkracht en verhalen die iets bij mij raken. Hoe zijn zij op dit punt in hun leven beland?
I am looking for the balance between my subject versus myself as the creator and a human being. What if you can positively affect someone’s life with just a small intervention? How far can you dive into someone’s life? What does that mean? And can you go too far?

The multimedia project Cataphote reflects this ‘quest’, in a sense serving as a mirror for my actions. Cataphote dives into the lives of five people in my immediate vicinity: Ben, Emma, Karen, Maya and Willem. All resilient people whose stories have touched me. How did they get to this point in their lives?


︎ www.veroniquejansen.nl
︎ veronique_jansen