Ton
Groot Haar

Mirsad Ismet Izet

Ton Groot Haar (Almen, 1957) is een documentair fotograaf. ‘Mirsad Ismet Izet’ is een portret van een door de oorlog in Bosnië verscheurd gezin. Een verhaal over dood, verdriet en verlangen. Iedereen gaat er op verschillende manieren mee om. Drie broers. Eén stierf in de oorlog. Een van hen woont in Nederland en verwerkt het verdriet van zijn plotseling overleden zoon. En één keerde terug naar Bosnië en heeft een rustig en vredig leven met zijn vrouw. De broers leven gescheiden in twee werelden: Mirsad in Nederland en Izet in Bosnië. Door alle gebeurtenissen zijn ze eerder uit elkaar gegroeid, dan dichterbij elkaar gekomen.
Ton Groot Haar (Almen, 1957) is a documentary photographer. ‘Mirsad Ismet Izet’ is a portrait of a family torn apart by the war in Bosnia. A story about death, grief and longing. Everyone deals with it in different ways. Three brothers. One died in the war. One of them lives in the Netherlands and comes to terms with the grief of his suddenly deceased son. And one returned to Bosnia and has a quiet and peaceful life with his wife. The brothers live separately in two worlds: Mirsad in the Netherlands and Izet in Bosnia. All events have made them grow apart rather than come closer together.︎ www.groothaar.nl
︎ tongroothaar