Petra
Kroon

no seks__no glory

‘Mijn afstudeerproject no seks__no glory, is een persoonlijke zoektocht in beeld en tekst naar het antwoord op de vraag: hoe belangrijk is dat: seks in een lange relatie? Als je de media en veel deskundigen moet geloven, is dat een onmogelijke combinatie. Sleur, leven als broer en zus, gedoe. Maar dat geldt niet voor partner P en mij. Ik herken me daar helemaal niet in. Ik vraag me dan ook af: Is seks onbelangrijk in een lange relatie en ben ik the odd one out of ligt het allemaal genuanceerder? Om antwoord te vinden, duik ik diep in de wetenschappelijke literatuur, zoals altijd de basis van mijn verhalen.’ Petra Kroon, oktober 2020

In haar werk zoekt Petra Kroon nieuwe manieren om mensen te bereiken, betrekken en raken. Ze raakt daarbij aan de randen van fotografie en journalistiek. Fotografisch maakt ze gebruik van verschillende bouwstenen zoals foto’s, video, tekst, geluid. Afhankelijk van het project combineert ze een aantal. Inhoudelijk zoekt Kroon een persoonlijke rand op. In de journalistiek is dat ongebruikelijk. Opgeleid in de traditie zo objectief mogelijk verslag te doen, is ze gewend vooral buiten beeld te blijven. Maar als beeldmaker vraagt ze zich af waarom ze haar lens op een onderwerp richt. Mág richten. Ze maakt daarbij het persoonlijke maatschappelijk en het maatschappelijke persoonlijk.

Met haar projecten wil de beeldmaker/journalist mensen over een maatschappelijk onderwerp laten nadenken, en een bijdrage leveren aan een rechtvaardiger samenleving. Dat was haar drijfveer toen ze ooit de journa­listiek inging, dat is nog steeds haar drijfveer als beeldmaker.
“My graduation project no sex__no glory, is a personal search in images and text for the answer to the question: what is the impor­tance of sexuality in a longterm relation­ship? According to the media and many experts, it is an impossible combination. Routine, life as a brother and sister, hassle. But that does not apply to partner P and me. I don’t recognize myself at all. I wonder: Is sex unimportant in a long-term relationship and am I the odd one out or is it all more nuanced? To find answers, I delved deeply into the scientific literature, which is as always the basis of my stories.” Petra Kroon, October 2020

In her work, Kroon seeks new ways to reach, involve and engage people. She reaches the edges of photography and journalism. Photographically she uses a variety of building blocks such as photos, video, text, sound. Depending on the project, she combinesa number of them. In terms of content she is looking for a personal edge. This is unusual in journalism. Trained in the tradition of repor­ting as objectively as possible, she is used to remain out of the picture. But as an image maker she wonders why she focuses her lens on a subject. Is allowed to focus. By this she makes the personal social and the social personal.︎ www.petrakroon.nl
︎ fotosvanpetrakroon