Pepijn
Rep

Wildflower to paradise

Het diepe verlangen naar het scheppen van nieuwe ruimte en nieuw licht. Een andere intense blik op een wereld die verder zo bekend lijkt.


Mij is vroeger altijd verteld:
‘Je bent een wilde bloem, je mag groeien waar je wilt, je bent vrij en altijd mooi.’

Ik tast de grenzen van het medium af door te experimenteren en met het combineren van verschillende digitale technieken. Ik laat daardoor niet alleen het universum zien zoals ik het begrijp, maar nodig ik de kijker graag uit op een reis waarin eigen ontdekkingen worden gedaan en eigen momenten van inspiratie en vreugde gevonden kunnen worden.
The deep desire to create new space and new light. Another intense look at a world that seems so familiar.

I’ve always been told:
“You are a wild flower, you can grow where you want, you are free and always beautiful.”

I explore the boundaries of the medium by experimenting and combining different digital techniques. As a result, I not only show the universe as I understand it, but I like to invite the viewer on a journey in which my own discoveries are made and my own moments
of inspiration and joy can be found.


︎ www.repontwerpt.nl
︎ pepijn_rep