Marjorie
Noë

Nergens Ergens Wonderlaand

Het ligt tussen Nergens- en Ergensland. De plek waar je kunt zijn, wie je wilt zijn. Daar waar de mensen, de omgeving en het gevoel samenkomen. Het is Wonderlaand.

Op het hoge duin, uitkijkend over bos en zee, waaien de muizenissen uit mijn hoofd. Het ruizen van het helmgras en de kracht van de uiteenspattende golven geven rust. En als de mist als een deken over het land valt, loop ik over het kronkelende pad door de grasvelden achter mijn huis. Het vermin­derde zicht laat een nieuwe wereld verschijnen waarin alles wat normaal lijkt, kan betoveren. De mensen die ik ontmoet spreken duidelijke taal. Recht voor hun raap en uit het hart. Het is een vertrouwde wereld, waarin ik mijn plek heb gevonden.

Ik wist niet beter.
Tot ik vertrok.

In de nieuwe omgeving lijkt veel hetzelfde. Toch is het anders. Ik mis mijn duin en mijn pad, de mensen. Ik moet mijn thuis hervinden.

Fotograaf en storyteller Marjorie Noë
(Zaandam, 1976) verhuisde van het Westen naar het Noorden van Nederland. Omzwervingen in een nieuwe woonomgeving werden ontdekkingstochten.
It’s somewhere between Nowhereland and Somewhereland. The place where you can be who you want to be. Where the people, the environment and the feeling coincide. It’s Wonderlaand.

Up on the tall dune, looking out across forest and sea, the wind blows away my ruminations. Rustling marram grass and powerfully explo­ding waves calm me. And when the mist descends like a blanket over the land, I walk along the meandering path through the meadows behind my house. The reduced visibility reveals a new world in which every­thing that appears normal, can enchant. The people I encounter speak unapologetically. Straight talk, candid. It’s a familiar world, in which I have found my place.

I didn’t know any better.
Until I left.

In my new surroundings, many things seem the same. But it’s different anyway. I miss my dune and my path, the people. I need to rediscover my home.

Photographer and storyteller Marjorie Noë (Zaandam, 1976) relocated from the west to the north of the Netherlands. Wanderings around a new place of residence became journeys of discovery︎ www.marjorienoe.nl
︎ marjorienoe