Maartje
ter Horst

Generatie Vintage

De relatie met onze kleding is in de afgelopen decennia sterk veranderd. De wereldwijde kledingproductie is in de laatste vijftien jaar verdubbeld en heeft een enorme impact op onze planeet. Kledingwinkels bepalen het straatbeeld, trends volgen elkaar in razend tempo op en niet verkochte restpartijen worden verbrand of gedumpt in armere landen.

Voor ‘Generatie Vintage’ fotografeerde ik ouderen in een kledingstuk dat ze al decennia hebben en nog altijd graag dragen. Ik interviewde hen om erachter te komen wat ze van huis uit hebben meegekregen en hoe dat hun keuzes in onze consumptiemaatschappij beïnvloedt. Hun tevredenheid en (meestal onbewust) duurzame houding is voor mij een voorbeeld. Waarom konden we vroeger nog jaren tevreden zijn met één mooie trui, terwijl een nieuw kledingstuk nu gemiddeld nog geen tien keer wordt gedragen?
The relationship with our clothing has changed dramatically over the past decades. Global clothing production has doubled in the last fifteen years and has a huge impact on our planet. Fashion stores dominate the streets, trends follow each other at breakneck speed and unsold leftovers are burned or dumped in poorer countries.

For this project I photographed elderly people in a garment that they have had for decades and still like to wear. I interviewed them to learn how they were brought up and how that affects their choices in our consumer society. Their contentment and (mostly unintentional) sustainable attitude is an example for me. How is it that we used to be satisfied with one beautiful sweater for years, when nowadays a new piece of clothing is worn less than ten times on average?


︎ www.maartjeterhorst.nl
︎ maartjeterhorst