Jensy
Franco

Amor Fati

(Liefde voor het lot)
26 Februari 2019
De diagnosis: Auto-immuunziekte SLE (Systemische Lupus Erythematodes). 

Een diagnose die in één klap mijn leven voorgoed heeft veranderd – fysiek en mentaal. Hoe ingrijpend en beang­stigend deze ver­anderingen ook zijn, ik zie mijn diagnose niet als iets negatiefs. Ik be­schouw mijn aandoening als een nieuwe kans in het leven. Een kans om volledig één te worden met mijn lichaam. Eindelijk mezelf volledig accepteren.

Mijn beelden zijn expressies van hoe ik mijn aandoening en de veranderingen in mijn leven sinds de diagnose ervaar. Ik zie zowel een schoonheid als een duisternis in mijn SLE. Mijn “nieuwe” lichaam fascineert me. Het is vooral deze fascinatie dat ik met mijn beelden probeer uit te beelden. Verwondering, bewondering, donker en licht.

Sereniteit.
Acceptatie.
Dankbaarheid.

Ik voel het allemaal.February 26th, 2019
The diagnosis: Autoimmune disease SLE (Systemic Lupus Erythematosus).

A diagnosis that changed my life forever – physically and mentally. How drastic and frightening these changes are I do not see my diagnosis as something bad. I considermy illness as a new chance in life. A chance to reunite my body and soul. Finally, accepting myself completely.

My images are expressions how I deal with my illness and the changes in my life after being diagnosed. I see beauty as well as darkness in my SLE. My new body fascinates me. It is this fascination that I am trying to express through my photography. Wonder, admiration, darkness and light.

Serenity.
Acceptance.
Gratitude.

I feel it all.

︎ www.jensyfranco.com
︎ jensy.franco