Erica
Hagens

Kuddegedrag

We Instagrammen en appen erop los, zitten allemaal in hetzelfde werkstramien van druk druk druk, en doen ongemerkt mee met de trends. En we gaan maar door, ook al is het wat veel. De wens om erbij te horen gaat gepaard met groepsdruk, waar geen ontkomen aan lijkt te zijn, tot je barst. Net als die granaatappel in een van de stop motion films van Erica Hagens. Als beeld­maker wil zij ons wakker schudden, laten zien hoe mensen elkaar op een ongezonde manier achternalopen. Rauwe stop motion animaties met indringende geluiden stellen het kuddegedrag aan de kaak. Wezenloze marionetten die zich als lemmingen in zee storten, brave burgers die vermorzeld en weggeblazen worden, een figuurtje dat het moet bezuren omdat het maar niet in het gareel wil blijven. De films zijn te zien in black boxes, die gedragen worden door paspoppen of echte mensen; hoe groot is het verschil tussen die twee eigenlijk nog?

Gefascineerd door de macht van de maatschappij laat Erica Hagens zien hoe de heersende mores ons kan inperken. Als motion graphic designer laat zij zichzelf maar moeilijk vangen in een hokje: ze studeert af aan de Fotoacademie met een eigenzinnige mix van film, fotografie, knipselkunst en grafische vormgeving. Haar stopmotions brengen een serieuze boodschap met een vleugje humor. Het zijn speldenprikken, bedoeld om de kijker bewust te maken van hoe hij gestuurd wordt in zijn gedrag.
Herd behaviour. We do Instagram and app like anything, are all into the same work pattern, busy, busy, busy and join the trends without realising. We just keep rushing, even tough it’s all a bit too much. The wish to be “part of it all” comes with a great peer pressure from which seems to be no escaping up until you break down. Same experience as in the pomegranate stop-motion movies by Erica Hagens. As being an image maker she tries waking us up, showing us how people follow like sheep in a rather unhealthy way. Raw stop motion animations with crazy driving sounds try to make clear the way she experiences it all. Apatic puppets who throw themselves from a rock into the sea. Good civilians being crushed and blown away. An arrow getting pushed around just because he doesn’t want to stay inline. These movies are to be seen in the black boxes being carried by fitting doll, or are they real people? How big is the difference between these two anyway?

Being fascinated by the power of society Erica Hagens shows us how today’s common rules can limit us. Being a motion graphic designer she’s pretty hard to pinned to one spot: she graduates from photography, collage techniques and graphic design. Her stopmotions show a serious message with a pinch of humour. These are hints meant to the viewer aware how we are being pushed in out behaviour


︎ ericahagens.myportfolio.com
︎ appliarts