Eline
Vis

At least I’ll remember you

Mijn einde
Jouw begin
Ik hou van je
Voor eeuwig
En dat is te kort
My end
Your beginning
I love you
Forever
But that’s too short
︎ www.elinevis.nl
︎ jeline.vis