Ehlana
Polgara

Daughter of Helios

Zijn stem walst door mijn
hoofd en oordeelt constant.
Over goed en kwaad.
De Onderdrukker,
Hij verwacht zijn familie een
verlenging van hemzelf te zijn.
Met een vertekend beeld van liefde
en vrijheid leef ik in verstijving en angst.

Ehlana Polgara (1998)
Kunst was mijn eerste liefde; het leerde me gezien en gehoord te worden. Mijn werk ontstaat als een visueel dagboek, afkomstig uit autobiografische gebeurtenissen met thema’s als familie, disconnectie en grenzen, die ik door middel van mixed media onderzoek en blootleg. Materiële uitdrukking is daarbij een belangrijk onderdeel in mijn werk. Zij laat zichzelf het beste omschrijven als direct en fysiek, met een vleugje melancholie.
I constantly hear his voice inside
my head, judging right from wrong.
The Oppressor,
Demanding his family to
represent love and freedom.
However on the inside, it was
cramped and fearsome.

Ehlana Polgara (1998)
Art was my first love; it allowed me to be seen and heard. My work emerges like a visual diary, finding its origin in autobiographical experienc­es. Themes such as family affairs, disconnec­tion and boundaries are explored and exposed through mixed media artworks. Material ex­pression is an important element in my work, which can best be described as direct and physical, with a touch of melancholy.︎ www.ehlanapolgara.com
︎ ehlana.polgara