Dirk-Jan
Davids

Versteend

In 2050 woont 70% van de mensen in de stad. Door verstedelijking worden onze steden groter, hoger, voller en minder leefbaar als we er niet tegen doen. In dit project heb ik de huidige bebouwde omgeving vertaald naar dystopische beelden van de nieuwe stad. Mijn werken zijn visies op wat de stad nodig heeft of wat zou kunnen gebeuren als de stad blijft doorgroeien.
Petrified. In 2050, 70% of people will live n the city. Urbanisation will make our cities bigger, higher, fuller and less livable if we don’t do something about it. In this project I have translated the current built environment into dystopian images of the new city. My works are visions of what the city needs or what could happen if the city continues to grow.


︎ www.dirkjandavids.com
︎ dirkjan_davids